Wymagania

W odwrotności do pozostałych firm pożyczkowych działających na polskim rynku, stawiamy przed potencjalnym klientem absolutne minimum w kwestii wymagań do spełnienia w celu aplikowania u nas o wsparcie finansowe. Czego wymagamy?

- Musisz być osobą pełnoletnią, posiadającą jeden ważny dokument osobisty - paszport, dowód osobisty bądź prawo jazdy;

- Posiadać udokumentowane dochody z dowolnego źródła. Akceptujemy każdy, legalny dochód, również ten uzyskiwany z zagranicy

- Posiadać dostęp do aktywnego numeru rachunku bankowego w dowolnym, polskim banku, na który będziemy mogli przelać Państwu środki.